Weersverwachting
Dedemsvaart
Weeronline.nl - Meer weer in Dedemsvaartweeronline.nl Altijd jouw weer
© Stichting Dedemsvaart in Beeld 2012-2017
Facebook
Instagram
Instagram
DEDEMSVAART inBEELD
Film en foto’s
Berichten van/over Dedemsvaart en omgeving.

Deze kunnen en mogen door u aangeleverd worden. Stuur deze (korte) berichten graag
voorzien met foto(s)/flyer naar dedemsvaartinbeeld@live.nl
Dinsdag 17 oktober 2017
Liefdadigheidsdiner ten bate van de Hospice
Het charity dinner van 25 oktober 2016 ten bate van het familie Assenhuis in restaurant Kiewiet was een suces. De 52 beschikbare plaatsen waren snel gereserveerd en daar was de organisator van het liefdadigheidsdiner – de stichting Vrienden van de Hospice – vanzelfsprekend heel blij mee.
De stichting heeft besloten om dit jaar op herhaling te gaan en wel op dinsdag 17 oktober. 'Ook dit jaar weer een 4-gangendiner inclusief wijnarrangement met vooraf een aperatief en koffie of thee na voor de prijs van 75 euro per persoon', vertelt stichtingsvoorzitter Maaike Hiemstra. Zij vervolgt: 'In tegenstelling tot vorig jaar willen wij de mensen nu de mogelijkheid bieden om zich aan te melden voor diner. Dat kan via
www.vriendenhospicededemsvaart.nl .'
Mede dankzij de inzet en medewerking van o.a. restaurant Kiewiet kan een belangrijk deel van de arrangementsprijs worden bestemd voor de door veel vrijwilligers gerunde Hospice. Er is onder andere geld nodig om het huis te onderhouden en om de exploitatie sluitend te maken.
Sinds kort heeft Dedemsvaart een Jeu de Boulesvereniging.......
Jeu de Boules is een spel waar het om gaat om metalen ballen van ongeveer 7 cm dik zo dicht mogelijk bij een klein houten balletje te gooien vanaf een cirkel dat op de grond getekend of gelegd wordt.
Meestal speel je met iemand anders met drie boules (metalen ballen) tegen twee anderen. Het aantal boules dat dichter bij het butje (houten balletje) ligt dan die van de tegenpartij wordt opgeteld na elke werpronde. Het koppel die het eerst 13 boules dichter bij die van de tegenstanders heeft gegooid heeft gewonnen.
Lijkt het je wat kom dan ook eens een spelletje meedoen of kijken.
Na een paar keer te zijn geweest mag je beslissen of lid wil worden of stopt.
Iedereen die een balletje kan gooien kan meedoen ongeacht de leeftijd.
Er zijn Jeu de Boulesballen aanwezig op onze accommodatie en die is op en naast het korfbalveld Boekweitstraat 2a in Dedemsvaart. De speeltijden zijn maandagavond vanaf 19.30 uur.
Donderdagmiddag vanaf 13.30 uur. De telefoonnummers van de contactpersonen zijn 0523616972
Of 0523616699 ..... Namens de Jeu de Boulesvereniging van Dedemsvaart.
Ronald Nijboer komt vrijdag 27 oktober naar Lokaal 12
Evert-Jan Nijboer zweeg over zijn lot als oorlogsvrijwilliger, net zoals vele andere van de 200.000 Nederlandse Indiëgangers.
Het verhaal moest verteld worden, opgeschreven door Ronald Nijboer socioloog en kleinzoon van Evert-Jan. Met de dagboeken van zijn opa in de hand begon de zoektocht naar antwoorden. Met als resultaat het boek Tabe Java. In 1945 melden duizenden Nederlandse jongens zich aan als oorlogsvrijwilliger om 'onze Rijksgenoten in Indië te bevrijden'. Evert-Jan Nijboer, een boerenzoon met weinig toekomstperspectief en veel idealen, geeft zich op.
Hoopvol begint hij aan zijn avontuur, en aan zijn dagboek.
De heenreis leest als een jongensboek, maar eenmaal op Java is alles anders. Hij ziet vrienden sneuvelen, wordt fotograaf van massagraven en redt duizenden Javanen van een verbrandingsdood. De terugreis is een survivor's story en bij thuiskomst zwijgt Evert-Jan, zoals zovelen.
Zeventig jaar later reist kleinzoon Ronald Nijboer zijn opa achterna, met diens dagboek in de hand. Hij onderzoekt het lot van de oorlogsvrijwilligers, die altijd een status aparte hielden. Waarom zweeg een hele generatie Indiëgangers? En wat komen we te weten, als het zwijgen met verhalen gevuld wordt?

19.15 Inloop en 19.30 start lezing
Kosten €10.- inclusief koffie
Kerstmarkt St' Vitus Kerk
Zaterdag 9 december is er weer de Kerstmarkt in de St'Vitus Kerk te Dedemsvaart. De altijd reuze gezellige markt is voor velen een bezoek waard om even te genieten van dit gebeuren. er is van alles te doen maar ook voor de lekkere trek zoals de snert, knieperties, oliebollen en meer lekkers gaat er in als "zoete koek".  De start is om 9.30 uur en zal eindigen om 14.00 uur.